Kia Kvalitetsstäd

Miljö- och Kvalitetspolicy

Företaget strävar efter att värna om miljön och att använda kemtekniska produkter som är svanmärkta samt som uppfyller miljökriterier fastställda av Naturskyddsföreningen.

KIA Kvalitetsstäd verkar för och utvecklar städtjänster där hänsyn tas till människan och miljön. Vi ser till att minimera vår miljöpåverkan, ständigt förbättra vårt arbete inom miljön och förebygga påverkan på mark, vatten och luft samt ser till att uppfylla lagar, föreskrifter och övriga krav. Kemprodukterna vi använder är så skonsamma som möjligt och är i stor utsträckning miljömärkta samt biologiskt nedbrytbara.

Företagets verksamhet miljöanpassas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt samt förenligt med företagets åtaganden.

Kontinuerligt informeras all vår personal aktivt i vår miljöpolicy.

Huvudmålet med vårt kvalitetsarbete är att få tillfredställda kunder som väljer att stanna kvar hos oss. För att lyckas med det arbetet arbetar vi aktivt med att lyssna på våra kunder och skräddarsyr lösningar för var och en. Vi ser till att kundens förväntningar på kvalitet och service uppfylls i samarbetet med oss.

Företaget strävar efter ett brett kvalitetstänkande och arbeta med ständiga förbättringar gentemot kvalitet och leverantörssäkerhet. Företaget ska också arbeta efter att ständigt utveckla och effektivisera metoder, produkter samt utrustning.

För att få tillfredställda kunder behöver vi nöjda, motiverade och engagerade medarbetare. Därför strävar vi efter att skapa rätt förutsättningar i arbetet. All vår personal ska vara ansvarsfulla, motiverade och trivas på sin arbetsplats samt sträva efter att förbättra kvaliteten på sitt arbete.

KIA Kvalitetsstäd ska sträva efter att vara känt och respekteras för hög leveranssäkerhet och kvalitet.