Dina personuppgifter

Personuppgifter hos KIA Kvalitetsstäd AB

Var och en som har sina personuppgifter hos KIA Kvalitetsstad AB har rätt att få ut dessa uppgifter via ett elektroniskt standardformat (Excel) för exempelvis överföring till annan part eller för att själv se vilka uppgifter som finns lagrade i vårt kundregister.

Alternativ

14 + 6 =